בית ביישוב אירוס

בית ביישוב אירוס

תכנון: אדריכל הושע קרופ
INTEGRITY חלונות עץ- אולטרקס ירוקים העומדים בתקני איכות הסביבה החשובים בעולם.
צילום: רז רוגובסקי