בית בתל אביב

בית בתל אביב

תכנון: אדריכל זוהר רוטפלד
צילום: עודד סמדר