בית קינל בחיבת ציון

בית קינל בחיבת ציון

תכנון: אורי הלוי
INTEGRITY חלונות עץ – אולטרקס ירוקים העומדים בתקני איכות הסביבה החשובים בעולם.
צילום: עוזי פורת