בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 4

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 4

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ
צילום: שחר תמיר