בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 5

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 5

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ
צילום: שחר תמיר