בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 6

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ 6

בתים בביצוע חברת חלון ירוק בצפון הארץ
צילום: שחר תמיר