וילה קטנה במושב – בית שלישי בנחלה

וילה קטנה במושב – בית שלישי בנחלה

תכנון: מאיה ארדל מאיק
ניהול ופיקוח על הפרויקט: מאיק מהנדסים בע"מ
צילום : גלעד רדט